Straffesaker

Enten du er mistenkt for eller utsatt for en straffbar handling, har du behov for advokatbistand.

Du velger selv hvilken advokat du vil ha bistand fra. I mange tilfeller dekker det offentlige kostnadene til advokat i disse sakene.

Advokat Anders Kjøren har lang erfaring med strafferett, både som forsvarer for mistenkte og som bistandsadvokat for de som er utsatt for en straffbar handling.

Trenger du advokat?