Eiendomsrett

Når du kjøper, selger, arver eller eier en eiendom, kan det dukke opp rettslige spørsmål. Også i saker om tomtefeste, nabokrangler og vegrett kan det være fornuftig å ha en advokat. 

Kjøren kan bistå blant annet i disse sakene:

 • kjøp og salg av bolig og fritidseiendom
 • klage på boligkjøp
 • sameie
 • kjøp, salg og utvikling av næringseiendom
 • salgsoppgjør
 • kjøpsrett
 • tomtefeste, tomteavgift og tomteavtaler

Fast eiendom

 • panterett
 • tomtefeste av bolig og fritidseiendom
 • fradeling av areal til nye grunneiendommer
 • grensejusteringer og arealoverføringer
 • odels- og landbruksjus
 • sameier og borettslag
 • ekspropriasjon

Trenger du advokat?