Erstatningsrett

Personskader etter ulykker kan utløse krav på erstatning fra forsikringsselskap eller den som forårsaket skaden.

Du kan kreve erstatning for personskader etter ulykker eller andre hendelser som påfører deg økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter eller ikke-økonomisk skader.  Erstatningsretten behandler både betingelsene for erstatningsansvar og reglene for hvordan erstatningen skal beregnes (erstatningsutmåling). 

Advokat Kjøren har lang erfaring med erstatningsansvar og erstatningsutmålinger og kan bistå i blant annet disse sakene: 

  • trafikkskader
  • yrkesskader
  • arbeidsulykker
  • forsikringsrett
  • pasientskade
  • voldsoffererstatning

Trenger du advokat?