Arbeidsliv

Trenger du bistand i arbeidsrettslige spørsmål? Advokat Kjøren bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med problemstillinger som oppstår i arbeidslivet:

  • omstilling og nedbemanning
  • oppsigelse
  • arbeidskonflikter og konfliktløsning
  • sluttavtaleforhandlinger
  • varsling
  • personvernspørsmål (GDPR)
  • arbeidsavtaler
  • økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet

Trenger du advokat?