Kontraktsrett

Kontrakter mellom to eller flere parter, både for private og offentlige aktører, regulerer kontraktspartenes rettigheter og plikter.

Kontraktsrett krever god kjennskap til gjeldende lover og regler, og mange velger å bruke advokat for å hensynta alle forhold som må inkluderes.

Advokat Kjøren har lang erfaring med kontraktsrett, og kan bistå deg gjennom hele prosessen. 

  • kontraktstrategi
  • utforming av kontrakter, både skreddersydde kontrakter og tilpasninger til standardkontrakter
  • forhandling av kontrakter
  • grensesnitt med andre lovverk og kontrakter
  • kvalitetssikring og avtaleinngåelse
  • reforhandlinger
  • tolkning av avtaler og oppfyllelse av avtalerettslige forpliktelser
  • håndtering av misforhold eller kontraktsbrudd
  • eventuelle tvisteløsninger ved erstatningssøknader eller erstatningskrav

Trenger du advokat?